Kompleksowa obsługa techniczna

Wykonujemy kompleksową obsługę techniczną budynków i obiektów w zakresie przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz stałej eksploatacji i dozoru w zakresie:

  • instalacji wod-kan
  • zasobników i podgrzewaczy c.w.u.
  • instalacji gazowych -kotłowni i wymiennikowni
  • hydroforowni
  • przepompowni i innych usług towarzyszących

Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia do sporządzania protokołów rocznych oraz pięcioletnich budynków, jak również uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe.

instalacje-wodne2

Skontaktuj się z nami!

Masz więcej pytań? Chętnie odpowiemy na wszystkie!