Instalex
od 1994 roku

Firma Instalex powstała w maju 1994 roku na bazie zespołu instalacyjnego PRB PW Katowice z siedzibą w Piekarach Śląskich.

Pierwsze kroki stawialiśmy na rynku uspołecznionym wykonując roboty instalacyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śl. i ZLA w Katowicach. Z biegiem czasu stopniowo rozszerzaliśmy zakres swojej działalności pozyskując nowych inwestorów: KWK ”Wujek”, Spółkę Mieszkaniową i Uniwersytet Śląski.

instalex-katowice

W roku 2003 poszerzyliśmy swoją działalność na rynku katowickim otwierając oddział firmy w Katowicach – Podlesiu przy ul. Uniczowskiej 16. Rozszerzenie obszaru działania firmy było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi dla rynku prywatnego.

Do dnia dzisiejszego firma wypracowała sobie ugruntowaną pozycję na rynku uspołecznionym i prywatnym. Instalex jest ceniony za jakość i terminowość oferowanych usług.

Występujemy pod kierownictwem jednoosobowym mgr inż. Marka Kołodziejczyka posiadającego pełne kwalifikacje i uprawnienia budowlane w branży instalacyjno-inżynieryjnej. Mamy zespół wykwalifikowanych pracowników z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Oprócz wykonawstwa instalacyjnego w szerokim zakresie wod-kan-gaz, c.o., kotłowni gazowych i pomp ciepła, specjalizujemy się również w obsłudze technicznej budynków oraz obsłudze okresowej kotłowni.

Wykonawstwo i remonty instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, gaz oraz wymiana pieców węglowych na gazowe z programu "Czyste powietrze" dotowanego przez WFOŚ w Katowicach.

Przeglądy okresowe wewnętrznych instalacji gazowych, wykonawstwo nowych instalacji i przyłączy z zapewnieniem bezpłatnego nadzoru i obiegu dokumentacji.

Obsługa okresowa, konserwacja i przegląd kotłowni gazowych, olejowych, węglowych oraz wymiennikowni. Przygotowanie kotłowni do sezonu grzewczego.

Wykonujemy ogrzewanie podłogowe w technologii Alupex lub Cuprotherm wraz z rozdzielaczami wieloportowymi z rotametrami i głowicami samozamykającymi.

Przegląd, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych i armatury.

Wykonujemy kompleksową obsługę techniczną budynków i obiektów w zakresie przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz stałej eksploatacji i dozoru w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych.